VĂN PHÒNG TRUE PLATFORM

Year: 2023

Area: 750m2

Location: Hanoi

VỀ CÔNG TRÌNH

Là một công ty B2B SaaS (Software-as-a-Service) chuyên cung cấp các giải pháp quản lý công nghệ cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Chúng tôi sử dụng tone màu của thương hiệu là màu xanh và trắng làm chủ đạo, điểm nhấn. Phần trần thô được sơn đen để tạo ra hiệu ứng tương phản, trần thạch cao dùng để dẫn hướng tới các phân khu chức năng khác nhau, tạo sự kết nối các phòng ban. 

TAW Việt Nam cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng True Platform tạo nên không gian, môi trường làm việc tốt nhất dành cho các True’s Talents, là một phần trong hành trình vươn ra biển lớn của True Platform.